Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 29/03/2020
Exemplu: 29/03/2020
Număr de înregistrare Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
07 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 07 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Aleea Paradisul Florilor, pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 115235, situat în satul Ostratu, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.
afişează
06 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 06 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind revocarea HCL nr. 78/ 19.12.2019
afişează
05 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 05 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea HCL nr.65/14.11.2019 privind aprobarea modificări organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca
afişează
04 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 04 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de furnizare a servicilor de iluminat public, telegestiune iluminat public, trasport energie consumul casnic inclusiv stații de alimentare și transport date în comuna Corbeanca
afişează
03 20/02/2020 hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 03 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind predarea către MLPDA prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
afişează
O2 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 02 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea organizări rețelei școlare pentru anul școlar pentru anul școlar 2020-2021, în comuna Corbeanca, județul Ilfov
afişează
01 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 10 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă privind persoanele beneficiare de ajutor social
afişează
10 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 10 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind completarea Anexei la HCL nr 81/23.12.2019, privind abrogarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020
afişează
09 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 09 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, proiect nr DU 472
afişează
08 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 08 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind retragerea comunei Corbeanca din Grupul de Acțiune Local Gal Cociovaliștea
afişează