Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 21/01/2022
Exemplu: 21/01/2022
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 53 02/12/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de merit acordate elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2021 – 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 52 02/12/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor sociale, acordată elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2021 – 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 51 02/12/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea domeniilor servicilor publice și locul în care pot fi prestate muncă în folosul comunității
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 50 02/12/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL aprobarea aderării UAT Săcele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 49 02/12/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea documentației PUZ întocmită de SC TIPOFIN. CO SRL, beneficiar SC NISELA INVESTMENTS SRL
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 48 22/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea asocierii Consiliului Local Corbeanca cu Consilul Județean Ilfov în, în vederea executării obiectivului de investiții "Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Corbeanca, jud. Ilfov" privind străzile: Laguna Albastră, Narciselor, Fermierului precum și refularea de pe Strada Fermei
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 47 03/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea actualizări indicatorilor economici pentru proiectul Ëxtindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Corbeanca județul Ilfov"
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 46 03/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru străzile: Strada Albatrosului, Strada Toamnei, Strada Câmpului, Strada Tufișurilor, Strada Tufelor, Strada Intrarea Tufanilor, Strada Codrului, Strada Socului – tronson 3, Strada Intrarea Independenței, Strada Ficusului – tronson 2, Strada Între Garduri, Strada Intrarea Scurtă, Strada Narciselor, Strada Independenței L=200m, Strada Sportului, Strada Gagului, Strada Molidului, Strada Poiana Puțului, Strada Intrarea Poiana Puțului, Strada Burlacului
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 45 05/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru străzile: Strada Podul Înalt, Strada Cetății, Strada Transformatorului – tronsonul 1, Strada Transformatorului – tronson 2, Strada Valea Mocanului, Strada Privighetorilor, Strada Dealul Negru, Strada Corbului
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 44 03/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privit aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind străzile: sprivit aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind străzile: strada Laguna albastră, Strada fermei, Strada dispensarului, strada ogorului, strada independenței, Strada Radarului, Strada Laguna Albastră, Strada Fermei, Strada Dispensarului, Strada Ogorului, Strada Independenței, Strada Radarului
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 43 03/11/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCALi privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2021
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 42 18/10/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Intrarea Cantonului pentru drumul de utilitate publică identificat cu număr cadastral 113086, situat în comuna Corbeanca, satul Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 41 05/10/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea bugetului și cheltuieli al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, pe anul 2021
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 40 05/10/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Trans Auto Corbeanca SRL, pe anul 2021
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 39 05/10/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL priviți rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca anul 2021, pentru finanțarea unor lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare :coala Tamași, din comuna Corbeanca, jud. Ilfov"
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 38 05/10/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor suplimentare ce se doresc a fi realizate la obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Școala Tamași din Comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 37 20/09/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea componentei comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, prevăzută la art. 27 din HCL nr. 35 / 29.05.2018 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 36 27/07/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Bârsan Elena – Alina și declararea ca vacant al locului de ținuta aceasta
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 35 27/07/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 34 07/07/2021 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local Corbeanca și Ivanov Lucian și Ivanov Cristina
afişează

Pagini