Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/04/2021
Exemplu: 18/04/2021
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 06 25/02/2021 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea și indicatorii tehnico-economici ai străzilor: Suceviței, Podul Înalt, Cetății, Intrarea Cetății, Transformatorului – tronsonul 1, Transformatorului - tronson 2
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 05 25/02/2021 Hotărârea Consilul local privind desemnarea al domnului Ștefan Valentin, administrator public în cadrul Primăriei Corbeanca, în Adunarea Generala Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București- Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 04 25/02/2021 Hotărârea Consiliului Local privind acordarea mandatului special Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Comuna Corbeanca, să aprobe forma revizuită a Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București Ilfov, către operator regionali
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 03 25/02/2021 Hotărârea Consiliului Local privind acordarea de mandate speciale asociație de dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 02 25/02/2021 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă privind persoanele beneficiare de ajutor social
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 01 28/01/2021 Modificarea cotelor valorilor impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc pentru anul 2021
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 15 30/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL fiind rectificarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2020 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 14 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2020 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 12 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea calendarului plăților aferente proiectului ,,Inființare infrastructură preșcolară în comuna Corbeanca, jud. Ilfov,,
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 11 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea calendarului plăților aferente proiectului ,,Înființare infrastructură școlară în comuna Corbeanca, județul Ilfov,,
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 10 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind indexarea impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, cu rata inflației de 3,8 % pentru anul pentru anul 2021
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 9 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 8 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea proiectul de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022, în comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 7 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și cuantumului burselor sociale acordate elevilor din comuna Corbeanca în cu acordate elevilor din comuna Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 6 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de merit, acordate elevilor din cununa Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 5 16/12/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL ca protoromână privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe trimestrul al III-lea al anului 2020
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 4 19/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind rectificarea bugetului local al comunei Corbeanca pe anul 2020 afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 3 24/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind alegerea viceprimarului comunei Corbeanca da o perioadă de maxim 4 ani
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 2 24/11/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind componența consiliilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 1 24/11/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind delegarea președintelui de ședința Consiliului Local Corbeanca pe o perioadă 3 luni
afişează

Pagini