Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/07/2024
Exemplu: 13/07/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.07.2024 13/07/2024 Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 ale HCL nr. 55 / 05.12.2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului PRBI și a cheltuilior estimate aferente proiectului cu titlul ”Înființare infrastructură școlară în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov”
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.07.2024 13/07/2024 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și a art.3 ale HCL nr. 54 / 05.12.2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului PRBI și a cheltuilior estimate aferente proiectului cu titlul ”Înființare infrastructură preșcolară în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov”
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 18.06.2024 08/07/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ din data de 18 Iunie 2024
afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 25 18/07/2024 HCL privind indexarea cu rata inflației a cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale și al amenzilor care fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2025 precum și indexarea în funcție de rata de schimb a monedei EURO a vehiculelor de marfă. afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 24 18/06/2024 HCL privind încheierea unui protocol de cooperare între UAT Corbeanca și ISJ Ilfov pentru implementarea programului pilot ”Șanse egale la educație” în anul școlar 2024 - 2025
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 03.07.2024 03/07/2024 Proiect de hotărâre privind situațiile financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2023
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 03.07.2024 03/07/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC REGIO SERV TRANSPORT SRL
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 03.07.2024 03/07/2024 Proiect de hotărâre prvind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna CORBEANCA și CJI DGASPPC, în vederea realizării proiectlui de interes public ”Butonul care poate salva vieți!”
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 03.07.2024 03/07/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT al Comunei CORBEANCA pe anul 2024.
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 03.07.2024 03/07/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor sevicii JURIDICE de consultanță, UAT CORBEANCA afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 21.05.2024 26/06/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ din data de 21 Mai 2024 afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 18.06.2024 19/06/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT al Comunei Corbeanca pe anul 2024
afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 23 19/04/2024 HCL privind revocarea HCL nr. 04 din data de 30.01.2024, privind delegarea unui Consilier Local care să îndeplinească temporar atribuțiile Viceprimarului Comunei Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 22 19/04/2024 HCL privind acceptarea donației făcută către UAT Corbeanca de Gavajuc Ghenadii și Gavajuc Diana privind terenul în suprafață de 1260 mp. și terenul în suprafață de 1122 mp. afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 21 19/04/2024 HCL privind atribuirea denumirii de San Marino pentru drumul de utilitate privată identificat cu numărul cadastral 117665 și număr cadastral 4225, situat în Satul Tamași, Comuna Corbeanca afişează
HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL 20 19/04/2024 HCL privind aprobarea asocierii Consilului Local Corbeanca cu Consilul Județean Ilfov, în vederea execuției obiectivului de investiții ”Reabilitarea unui număr de 11 străzi în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov” afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 19 19/04/2024 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea unui număr de 11 străzi din Comuna Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 18 19/04/2024 HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Regio Serv Transport SRL, pe anul 2024 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 17 19/04/2024 HCL privind aprobarea modificării organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca și serviciile publice din subordinea Consilului Local Corbeanca
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 01.04.2024 01/04/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ ORDINARĂ afişează

Pagini