Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 02/12/2020
Exemplu: 02/12/2020
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
Dispozitia nr 300 300 17/11/2020 Convocare Condiliul Local al Comunei Corbeanca, in data de 24.11.2020 la ora 12, în Sala de Sport Corbeanca din str Independenței nr 15, Sat Corbeanca, Com Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 57 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 56 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei la HCL nr. 67/14.11.2019
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 55 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții ,, Realizare infrastructură supraveghere video în comuna Corbeanca,,
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 54 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului extinderea rețelei electrice de interes public pe strada molidului din satul Tamași, strada Albatrosului din satul Ostratu și strada Tufelor din satul Ostratu
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 53 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului lucrări suplimentare realizare ,,Parc Corbeanca, în suprafață de 2,97 ha,,
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 52 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind revocarea HCL nr 44/07.07.2020
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 51 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Regio Serv Transport SRL, la data de 31.12.2019
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 50 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Trans Auto Corbeanca SRL, pe anul 2020 S S
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 49 27/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Trans Auto Corbeanca SRL, la data de 31.12.2019
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 48 07/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind coplatarea anexei la HCL nr 80 /c23.12.2019 privind aprobarea tarifelor practicate de SC TRANS AUTO Corbeanca SRL
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 47 07/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Mărului pentru drumul de utilitate privată identificat cu numărul cadastral 114575, situată în satul Ostratu, comuna Corbeanca, județul Ilfov, aflată în prelungirea străzii Mărului identificată cu numărul cadastral 11449, denumire existentă ca urmare a adoptării HCL nr. 43/11.12.2018
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 46 07/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea atribuirii denumirii de strada Condorului pentru drumul de utilitate privată identificat cu numărul cadastral 114728, situată în satul Ostratu, comuna Corbeanca, județul Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 45 07/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind concesionarea directă către doamna Zamfir Elena pe o perioadă de 49 de ani și un nivel al redevenței de 40 euro/luna, a terenului în suprafață de 291 mp situat T.19, P. 843/1, sat Tamași, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 44 07/07/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea anexei la HCL nr. 67 / 14.11.2019
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 43 18/06/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea vânzării terenului proprietate privata comunei Corbeanca în suprafață de 551 mp situat în T.4, P. 165, 166, 167, șoseaua Unirii nr. 168, sat Corbeanca, comuna Corbeanca jud. Ilfov, către SC Farmacia Lovefarm SRL
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 42 18/06/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind introducerea în inventarul bunurilor aparținând proprietății private a comunei Corbeanca și a terenului suprafață de 55 mp situat în T. 32, P. 113/16/1, sat Ostratu, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 41 18/06/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Praga pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 11565, situat în satul Tamaș, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 40 18/06/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Zagreb pentru drumul de utilitate privată cu numărul cadastral 115656, situat în satul Tamaș, comuna Corbeanca, județul Ilfov
afişează
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 39 18/06/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind actualizarea HCL nr39 / 27.06.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilorlegate de proiect. Proiect: Înființare infrastructura preșcolară în comuna Corbeanca jud. Ilfov
afişează

Pagini