Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 02/07/2022
Exemplu: 02/07/2022
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 34 22/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Bugetului General Consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 34 22/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Bugetului General Consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 33 22/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritorială comuna Corbeanca din județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu unitate Administrativ Teritorială – orașul Popești Leordeni (Lider), Unitate Administrativ Teritorială jud. Ilfov, precum și un număr de 23 Unități Administrativ Teritoriale din jud. Ilfov în cadrul proiectului "Sistem ITS Integral Smart & Green Mobility pentru regiunea București Ilfov informarea calatorilor în stațiile de transport public", apelul de proiect PNRR / 2022 / C10
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 32 22/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale Autorității de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucuresti STB SA: Serviciul de Transport Voluntari SA: Ecotrans STCM SRL: SC REGIO SERV Transport SRL
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 31 14/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Protocol de cooperare între Consiliul Local Corbeanca, Județul Ilfov - Consiliul Județean, Inspectoratul Scolar Județean Ilfov și Unitățile Administrativ Teritoriale din jud. Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipă alimentară ''Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!"
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 30 14/06/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea situațiilor financiare ale SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, la data 31.12.2021
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ 01 14/06/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 29 18/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Trans Auto Corbeanca SRL, la data de 21.12.2021
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 28 18/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 27 18/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind punerea la dispoziția SC Raja Constanța SA pe o perioadă de 10 ani a terenului proprietatea privată a comunei Corbeanca în suprafață de 878mp situat în T37, P.125/27/2, sat Ostratu, comuna Corbeanca, județul Ilfov și a terenului proprietatea privată a comunei Corbeanca în suprafață de 210 mp, situat în T 69., P203/173/2,, sat Corbeanca, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 26 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 25 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Regio Serv Transport SRL, pe anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 24 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 23 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unui mandat special Asociației de dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor iIlfov (A.D.I.G.I.D.I.)
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 22 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea art. 1 al HCL nr. 17/16.04.2019
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 21 09/05/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a spațiului (camera numărul 8) din incinta imobilului Primăria Corbeanca, situat în strada Independenței, nr. 14, comuna Corbeanca, jud. Ilfov, către societatea înființată de către Consiliul Local Corbeanca Trans Auto Corbeanca SRL
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 20 19/04/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind: - Referatul de aprobare intocmit de consilierii locali ai aliantei USR PLUS Corbeanca; - Proiectul de hotarare initiat de consilierii locali ai aliantei USR PLUS Corbeanca; - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, nr.710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deseuri, poblicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.328/04.04.2022; - Prevederile art.129 alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Corbeanca. ln temeiul art. l39 alin.(l) din OG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 19 19/04/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind: - Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Corbeanca; - Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Corbeanca; - HCL nr.5712020 privind aprobarea organigramei si a statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca - Adresa cu nr.12925/2022, transmisa institutiei noastre de catre Agentia Nationala a Funcționarilor Publici; - prevederile art.l29 alin.(3) lit.c) si alin.(14) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modifi carile si completarile ulterioare; - prevederile art.402 si ale art.409 din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Corbeanca; In temeiul art.l39 alin.(l) din OG nr.57l2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 18 15/04/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind introducerea în inventarul bunurilor aparținând proprietății private a comunei Corbeanca a terenului în suprafață de 210mp situat în comuna Corbeanca, T69, P203/173/2
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 17 15/04/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind: - Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Corbeanca; - Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Corbeanca; - HCL Corbeanca nr.48 din 07.07.2020, privind completarea anexei la HCL nr.80/23.12.2019 privind aprobarea tarifelor practicate de catre SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL; - Prevederile art 24, art 25 si art.26 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare al localitatilor nr. 101/2006: - Prevederile art.2 – art.11 din Ordinul Autoritatii Nationale de Regelementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice nr.109/2007; - Prevederile art.282 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Corbeanca; In temeiul art.l39 alin.(l) din OG nr.57l2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
afişează

Pagini