Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 05/08/2020
Exemplu: 05/08/2020
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 15 09/04/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI CORBEANCA PE ANUL 2020
afişează
Dispoziție primar 95 03/04/2020 Se convoacă Consiliul Local al comunei Corbeanca pentru data de 09.04.2020, ora 12.00, în ședință ordinară la Sala de Sport Corbeanca din strada Independenței, nr 15, sat Corbeanca, com Corbeanca, județul lfov referitor la aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2020.
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 14 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unui numar de 40 de burse de merit in cuantum de 500 de lei / elev / semestru pentru elevii școlilor din comuna Corbeanca
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 13 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 / 17.09.2019 încheiat cu Societatea de Transport STB SA
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 12 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3 / 17.05.2019 încheiat cu Voluntari SRL
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 11 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2 / 26.02.2019 încheiat cu SC ECOTRANS STCM SRL
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 10 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind completarea Anexei la HCL nr 81/23.12.2019, privind abrogarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 09 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, proiect nr DU 472
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 08 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind retragerea comunei Corbeanca din Grupul de Acțiune Local Gal Cociovaliștea
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 07 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Aleea Paradisul Florilor, pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 115235, situat în satul Ostratu, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 06 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind revocarea HCL nr. 78/ 19.12.2019
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 05 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea HCL nr.65/14.11.2019 privind aprobarea modificări organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 04 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de furnizare a servicilor de iluminat public, telegestiune iluminat public, trasport energie consumul casnic inclusiv stații de alimentare și transport date în comuna Corbeanca
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 03 20/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind predarea către MLPDA prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL O2 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea organizări rețelei școlare pentru anul școlar pentru anul școlar 2020-2021, în comuna Corbeanca, județul Ilfov
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 01 20/01/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă privind persoanele beneficiare de ajutor social
afişează