Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 04/06/2020
Exemplu: 04/06/2020
Număr de înregistrare Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
16 09/04/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 15 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI CORBEANCA PE ANUL 2020
afişează
15 09/04/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 15 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI CORBEANCA PE ANUL 2020
afişează
14 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 14 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unui numar de 40 de burse de merit in cuantum de 500 de lei / elev / semestru pentru elevii școlilor din comuna Corbeanca
afişează
13 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 13 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 / 17.09.2019 încheiat cu Societatea de Transport STB SA
afişează
12 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 12 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3 / 17.05.2019 încheiat cu Voluntari SRL
afişează
11 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 11 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2 / 26.02.2019 încheiat cu SC ECOTRANS STCM SRL
afişează
95 03/04/2020 Dispoziția nr 95 Se convoacă Consiliul Local al comunei Corbeanca pentru data de 09.04.2020, ora 12.00, în ședință ordinară la Sala de Sport Corbeanca din strada Independenței, nr 15, sat Corbeanca, com Corbeanca, județul lfov referitor la aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2020.
afişează
07 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 07 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Aleea Paradisul Florilor, pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 115235, situat în satul Ostratu, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.
afişează
06 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 06 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind revocarea HCL nr. 78/ 19.12.2019
afişează
05 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr 05 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea HCL nr.65/14.11.2019 privind aprobarea modificări organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca
afişează

Pagini