Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 24/04/2024
Exemplu: 24/04/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Corbeanca.
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea donației făcută către UAT Corbeanca de Gavajuc Ghenadii și Gavajuc Diana, privind terenul în suprafață de 1260 mp și terenul în suprafață de 1122 mp. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii de Strada San Marino pentru drumul de utilitate privată identificată cu numărul cadastral 117665 și numărul cadastral 4225 , Satul Tamași, Comuna Corbeanca. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea unui număr de 11 străzi din Comuna Corbeanca. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuileli al Sc Regio Serv Transport SRL pe anul 2024 afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 16.04.2024 16/04/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Corbeanca cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea reabilitării unui număr de 11 străzi proprietate publică a Comunei Corbeanca. afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 16 01/04/2024 HCL privind demararea procedurilor necesare concesionării unui număr de 45 de spații proprietate publică a Comunei Corbeanca, în suprafață individuală de 6,76 mp. fiecare, situate de-a lungul DJ 101 și DJ 101 A, ce străbat Comuna Corbeanca.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 15 01/04/2024 HCL privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Corbeanca - Consiliul Local al Comunei Corbeanca, în vederea realizării proiectului ”Ilfov fără țânțari”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 14 01/04/2024 HCL privind încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Corbeanca și Asociația Cultural Artistică ”Sunetul Muzicii” afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 13 01/04/2024 HCL privind acceptarea donației făcută către UAT Corbeanca de SC AI Properties SRL, privind terenul în suprafață totală de 3.504 mp și SC Saverin Prim SRL, privind terenul în suprafață totală de 4.684 mp.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 12 25/03/2024 HCL privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite, pe străzile aflate în construcție și a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situația o impune, pe raza teritorială a Comunei Corbeanca.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 11 25/03/2024 HCL privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copiii din Comuna Corbeanca. afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 10 25/03/2024 HCL privind înființarea unui sistem de monitorizare a calității aerului pe teritoriul Comunei Corbeanca, Județul Ilfov afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ întocmită de SC General Concept SRL având ca beneficiar pe SC Magnum Real Estate Developments SRL.
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre prvind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov și UAT Corbeanca, ”Ilfov fără țânțari”. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației făcută către UAT Corbeanca de SC AI Properties SRL și SC Saverin Prim SRL. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare concesionării unui număr de 45 de spații proprietate publică. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare, ”Sunetul Muzicii” afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 26.02.2024 25/03/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 26.02.2024 afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 20.03.2024 21/03/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amanajare și întreținere a spațiilor verzi. afişează

Pagini