Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 54 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Studiului de Oportunitate și Indicatorilor Tehnico-Economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 53 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor iIlfov (Asociația)
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 52 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Extinderea rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Corbeanca, jud. Ilfov” în codul PNRR, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 -Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 51 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar în anul 2022 – 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 50 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea devizului actualizat întocmit de SC GENIUS COMPANY SRL, necesar realizării obiectivului de investiții „Înființare infrastructura preșcolară în comuna Corbeanca, jud. Ilfov”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 49 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 48 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea concesionării pe o perioadă de 29 de ani a terenului în suprafață de 21. 488MP, din terenul în suprafață totală de 69. 587MP identificat cu număr cadastral 111709, aparțin parohiei Buna Vestire Corbeanca, parohia Sfântul Ierarh Nicolae Tamaș și parohiei Sfânta Treime Ostratu
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 47 12/10/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privit modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Corbeanca numărul 33 / 22. 06.2022 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Corbeanca din județul ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu unitate administrativ teritorială – orașul Popești Leordeni – lider, unitatea administrativ teritorială jud. Ilfov, precum și cu un număr de 23 de unități administrativ teritoriale din jud. Ilfov în cadrul proiectului „Sistemul ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov informarea călătoriilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 46 12/10/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Sistem informatic pentru digitalizarea UAT comuna Corbeanca în cadrul planului Național de Redresare și Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local – sesiunea a II-a, Investiția 1.1 Mobilitate urbană durabilă
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 45 04/10/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privit aprobarea participării comunei Corbeanca la Programul Național de Redresare și Rezilienta, componenta C10 - Fondul Local - „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, pistă pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivelul local metropolitan” precum și aprobarea întocmirii documentației necesare solicitării finanțării proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă pentru biciclete în comuna Corbeanca, jud. Ilfov”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 44 04/10/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL pentru atribuirea directa contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Corbeanca, în temeiul art. 28, alin (2) litera b) și ale art. 28 alin (2*1) din Legea nr 51/2006 privind serviciile Comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale dispozițiilor art. IX din Legea nr 255 din 17 noiembrie 2016 (actualizată) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitară de utilități publice numărul 51 / 2006, societății Trans Auto Corbeanca SRL - cu asociat unic Consiliul Local al comunei Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 43 04/10/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea devizului general actualizat și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Înființarea infrastructura școlară în comuna Corbeanca, jud. Ilfov”
afişează
Dispoziție 259 03/10/2022 Dispoziție privind înființarea și întreținerea Registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate, de colectare și epurare a apelor uzate, la nivelul UAT Corbeanca. afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ 5 20/09/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ din 20.09.2022
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ 4 28/08/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ din 28.08.2022
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ 3 28/07/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA EXTRAORDINARĂ din 28.07.2022
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ 2 15/07/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ din 15.07.2022
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ 1 13/07/2022 PROCES VERBAL ȘEDINTA ORDINARĂ din 13.07.2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 41 20/09/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Raportului de evaluare, întocmit de expert evaluator ANEVAR Panton Daniel
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 40 20/09/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acceptarea vânzării terenului proprietatea privată a comunei Corbeanca în suprafață de 100 mp având număr cadastral 119380, situat în T.5, P. 380 , 381, Sat Petrești, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează

Pagini