Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 03 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea privind aprobarea documentului PUZ întocmită de SC Crișan & Crisan ARHITECTURE, Urban Planning & Design SRL, beneficiar Ungureanu Gabriela și Ungureanu ConstantinPUZ documentului întocmită de Crișan ARHITECTURE, Urban Planning Design, beneficiar Ungureanu Gabriela și Ungureanu Constantin
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 02 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal-Constanța
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 01 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind completarea cu punctul V a Anexei la HCL nr. 17/31.07.2008
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 71 27/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea cotelor, valorilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe specială și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Corbeanca afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 70 27/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind indexarea cu rata inflației a cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, altor taxe speciale și al amenzilor care fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 69 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2022 – 2023, în comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 68 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de merit acordate elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2022 – 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 67 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de studiu acordate elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2022 – 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 66 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor sociale, acordată elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2022 – 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 65 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor de performanță acordată elevilor din comuna Corbeanca pentru anul școlar 2022 – 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 64 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării numărul 48 / 2022 privind aprobarea concesionării pe o perioadă de 29 de ani a terenului în suprafață de 21. 488 mp, din terenul în suprafață totală de 69.587 mp identificat cu număr cadastral 111709, aparținând Parohiei Buna Vestire Corbeanca, Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae Tamași și Parohiei Sfânta Treime Ostratu
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 63 20/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 62 15/12/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 61 22/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 60 16/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Devizul General Actualizat și a Indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare străzi de interes local: strada Laguna Albastră, strada Fermei, strada Dispensarului, strada Ogorului, strada Independenței, Strada Radarului, depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 59 16/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru proiectul „Modernizare străzi de interes local: strada Laguna Albastră, strada Fermei, strada Dispensarului, strada Ogorului, strada Independenței, Strada Radarului, depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 58 16/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea art. 1 al HCL nr. 27/18.05.2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 57 16/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, mansardare școala Tamaș, comuna Corbeanca, jud. Ilfov”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 56 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea schimbării destinației imobilului proprietate publică a comunei Corbeanca „Constructie adăpost pentru calamități și Situații de Urgență” în imobil cu destinație „Casa Parohială Corbeanca”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 55 02/11/2022 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea împuternicirii Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de in interes local
afişează

Pagini