Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 40 07/09/2023 HCL privind aprobarea preluării serviciilor educaționale din cadrul After School Ostratu de către SC Trans Auto Corbeanca SRL afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 39 07/09/2023 HCL privind actualizarea tarifelor pentru copiii înscriși în cadrul grădinițelor de stat, Tamași și Petrești, respectiv și celor înscriși la After School Ostratu
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 01.08.2023 01082023 01/09/2023 PROCES VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
afişează
Dispoziție 263 01/08/2023 Dispoziție privind recuperarea de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca, pentru ziua de 14 August 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 38 01/08/2023 HCL privind înființarea de trasee turistice / expres în regiunea București - Ilfov, respectiv eliberarea de licențe de traseu. afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 37 01/08/2023 HCL privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ifov (ADIGIDI)
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 21.07.2023 21/07/2023 ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 36 21/07/2023 HCL privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 35 05/07/2023 HCL privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 34 05/07/2023 HCL privind aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2023 din bugetul local al Comunei Corbeanca, pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul sportului
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 33 05/07/2023 HCL privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către SC Trans Auto Corbeanca SRL a suprafeței de 161,99 mp din incinta imobilului ”Grădinița cu 4 grupe și program prelungit” situat în Sat Tamași, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 32 05/07/2023 HCL privind modificarea organigramei și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corbeanca și srviciile publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 31 05/07/2023 HCL privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean și Comuna Corbeanca - Consiliul Local, pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 30 05/07/2023 HCL privind aprobarea participării Comunei Corbeanca la ”Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15-Educație-Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de ”microbuze verzi” precum și aprobarea întocmirii documentației necesare solicitării finanțării proiectului cu titlul ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi pentru Comuna Corbeanca, Județul Ilfov” afişează
HOTÂRÂREA CONSILIUI LOCAL 29 20/06/2023 HCL privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între UAT Corbeanca și UAT Județul Ilfov ”Microbuze electrice pentru elevii din Județul Ilfov”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 28 20/06/2023 HCL privind aprobarea situațiilor financiare ale SC TRANS AUTO CORBEANCA SRL, la data de 31.12.2022
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 27 20/06/2023 HCL privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
afişează
HOTÂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 26 20/06/2023 HCL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Regio Serv Transport SRL, pe anul 2023
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 25 20/06/2023 HCL privind cooperarea Comunei Corbeanca - consiliul local Corbeanca - consiliul județean Ilfov în vederea realizării unui proiect de interes comun ”Oamenii pe primul loc” afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 24 28/04/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI CORBEANCA PE ANUL 2023
afişează

Pagini