Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 55 05/12/2023 HCL privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului PRBI și a cheltuilelilor estimate aferente proiectului cu titlul ”Înființare infrastructură școlară în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 54 05/12/2023 HCL privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului PRBI și a cheltuilelilor estimate aferente proiectului cu titlul ”Înființare infrastructură preșcolară în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov” afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 53 29/11/2023 HCL privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între UAT Corbeanca și Ministerul Muncii
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 52 29/11/2023 HCL privind acordarea de mandate speciale ADITPBI
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 51 29/11/2023 HCL privind neasumarea resposabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente - cadru de prestare a măsurilor educative, la nivelul Comunei Corbeanca afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 50 29/11/2023 HCL privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 49 20/11/2023 HCL privind exprimarea acordului pentru proiectare ”Reabilitare stradă Biserica Înălțarea Sfintei Cruci” afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 48 20/11/2023 HCL privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medial de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul UAT Comuna Corbeanca, Județul Ilfov
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 29.11.2023 06/12/2023 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 20.11.2023 20/11/2023 PV ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ afişează
Dispoziție 386 29/11/2023 Dispoziție 362/ 29.11.2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 47 18/10/2023 HCL privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, proiect nr. U.022/2020, întocmită de SC M&M STUDIO DE PROIECTARE SRL, având ca beneficiar pe Domnul Negri Constantin
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 46 18/10/2023 HCL privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, proiect nr. NOA.48/2022, întocmită de SC NOA PARTNERS SRL pentru beneficiar SC CERAMICA DEVELOPMENT SRL
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 45 18/10/2023 HCL privind aprobarea aderării UAT Maia din Județul Ialomița la A.D.I. Apă-Canal Constanța afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 44 18/10/2023 HCL privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Comuna Corbeanca - Consiliul Local Corbeanca și Județul Ilfov - CJI, Spitalul Clinic de urgență Ilfov, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Buftea și SC Tensa Art Design afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 43 18/10/2023 HCL privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 42 18/10/2023 HCL privind autorizarea desfășurării activităților comerciale și al serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Corbeanca afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 18.10.2023 18/10/2023 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 18.10.2023 afişează
ProcesVerbal Ședință ordinară 07.09.203 07/09/2023 Proces Verbal Ședință ordinară afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 41 07/09/2023 HCL privind modificarea art. 2 al HCL nr. 34/05.07.2023 afişează

Pagini