Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 30.01.2024 30/01/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ din data de 30 Ianuarie 2024 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 07 12/02/2024 HCL privind eliberarea din funcția de Viceprimar al Comunei Corbeanca, Județul Ilfov, a Domnului Adrian Snagoveanu și alegerea unui nou Viceprimar al Comunei Corbeanca afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 06 12/02/2024 HCL privind auditarea societăților la care Consiliul Local este acționar majoritar, UAT Corbeanca, Județul Ilfov afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 05 30/01/2024 HCL privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică a Comunei Corbeanca și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, UAT Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 04 30/01/2024 HCL privind delegarea unui consilier care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 03 30/01/2024 HCL prvind exprimarea acordului pentru proiectare pentru reabilitarea unui drum de interes local
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 65 (02) 09/01/2024 HCL privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2024 - 2025 în Comuna Corbeanca, Județul Ilfov afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 64 (01) 09/01/2024 HCL privind avizarea documentației de atribuire a delegării activității de tratare mecanobilogică a deșeurilor reziduale afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2024 09/01/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 09.01.2024 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 63 27/12/2023 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale. afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 62 27/12/2023 HCL privind rectificarea bugetului consolidat al Comnunei Corbeanca, pe anul 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 61 27/12/2023 HCLprivind acordarea de facililtate la transportul public pentru unele categorii de pensionari
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 60 27/12/2023 HCL privind aprobarea cotelor și nivelurilor impozabile aplicabile în anul fiscal 2024 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 59 27/12/2023 HCL privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului e specialitate al Primarului Comunei Corbeanca
afişează
PROCES VERBAL SEDINȚĂ ORDINARĂ 27.12.2023 27/12/2023 PROCES VERBAL SEDINȚĂ ORDINARĂ din data de 27.12.2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 58 19/12/2023 HCL privind indexarea cu rata inflației a taxelor locale, pentru anul 2024. afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 57 19/12/2023 HCL privind rectificarea bugetului general consolidat al Comunei Corbeanca pe anul 2023 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 56 19/12/2023 HCL prinvind avizarea Documenatației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare.
afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ, 19 12 2023 21/12/2023 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ, 19 12 2023 afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 05.12.2023 15/12/2023 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 05.12.2023 afişează

Pagini