Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
hOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 23 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Corbului pentru drumul de utilitate publică DE 139/1, situat în satul Tamaș, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 22 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Teatrului pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 11 34 65 situat în satul Ostratu, comuna Corbeanca, Jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 21 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Valea Mocanului pentru drumul de utilitate publică DE 133/1 situat în satul Tamași, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 20 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de valea Vârtop pentru drumul de utilitate publică DE 103/2, situat în satul Ostratu, comuna Corbeanca, Jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 19 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Dealul Negru pentru drumul de utilitate publică DE 141 și DE 165, situat în satul Tamași, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 18 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de strada Berzei pentru drumul de utilitate publică DE 51 și, DE 60, DE60/1, DE60/2, situat în satul Ostratu, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 17 11/05/2020 Hotărârea Consiliului Local privind atribuirea denumirii de strada Spicului pentru drumul de utilitate publică DE 302/1, situat în satul TamașI, comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 16 11/05/2020 Hotărârea Consiliului Local privind indexarea cu rata inflației, respectiv trei 3,8 % a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local al comunei Corbeanca.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 25 11/05/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea contractării de către comuna Corbeanca a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 18.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 15 09/04/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI CORBEANCA PE ANUL 2020
afişează
Dispoziție primar 95 03/04/2020 Se convoacă Consiliul Local al comunei Corbeanca pentru data de 09.04.2020, ora 12.00, în ședință ordinară la Sala de Sport Corbeanca din strada Independenței, nr 15, sat Corbeanca, com Corbeanca, județul lfov referitor la aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Corbeanca pe anul 2020.
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 14 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unui numar de 40 de burse de merit in cuantum de 500 de lei / elev / semestru pentru elevii școlilor din comuna Corbeanca
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 13 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 / 17.09.2019 încheiat cu Societatea de Transport STB SA
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 12 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3 / 17.05.2019 încheiat cu Voluntari SRL
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 11 09/03/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind acordarea de mandate speciale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București - Ilfov” în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2 / 26.02.2019 încheiat cu SC ECOTRANS STCM SRL
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 10 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind completarea Anexei la HCL nr 81/23.12.2019, privind abrogarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 09 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, proiect nr DU 472
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 08 24/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind retragerea comunei Corbeanca din Grupul de Acțiune Local Gal Cociovaliștea
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 07 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Aleea Paradisul Florilor, pentru drumul de utilitate privată cu număr cadastral 115235, situat în satul Ostratu, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov.
afişează
HOTĂRÂRE CONSILIULUI LOCAL 06 03/02/2020 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind revocarea HCL nr. 78/ 19.12.2019
afişează

Pagini