Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 10 25/03/2024 HCL privind înființarea unui sistem de monitorizare a calității aerului pe teritoriul Comunei Corbeanca, Județul Ilfov afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ întocmită de SC General Concept SRL având ca beneficiar pe SC Magnum Real Estate Developments SRL.
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre prvind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov și UAT Corbeanca, ”Ilfov fără țânțari”. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației făcută către UAT Corbeanca de SC AI Properties SRL și SC Saverin Prim SRL. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare concesionării unui număr de 45 de spații proprietate publică. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 27.03.2024 27/03/2024 Referat de aprobare, ”Sunetul Muzicii” afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 26.02.2024 25/03/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 26.02.2024 afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 20.03.2024 21/03/2024 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amanajare și întreținere a spațiilor verzi. afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 20.03.2024 21/03/2024 Proiect de hotărâre privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite
afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.03.2024 12/03/2024 Proiect de hotărâre privind înființarea unui sistem de monitorizare a calității aerului pe teritoriul Comunei Corbeanca afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.03.2024 12/03/2024 Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de Viceprimar al Comunei Corbeanca, a Domnului Adrian Snagoveanu afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.03.2024 12/03/2024 Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local cu atribuții de Viceprimar afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.03.2024 12/03/2024 Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Corbeanca afişează
PROIECT DE HOTĂRÂRE 12.03.2024 12/03/2024 Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL 7 din 12.02.2024 afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 09 05/03/2024 HCL privind aprobarea documentației PUZ întocmită de ”SC Urban Ambition SRL” având ca beneficiar pe Comboeanu Constantin afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 08 05/03/2024 HCL privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3946/07.03.2019, încheiat între Ene Constantin și Comuna Corbeanca afişează
REFERAT DE APROBARE 20.02.2024 20/02/2024 Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3496/07.03.2019, încheiat între Ene Constantin și Comuna Corbeanca afişează
REFERAT DE APROBARE 20.02.2024 20/02/2024 Refererat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ întocmită de SC Urban Amition SRL, având ca beneficiar pe Comboeanu Constantin
afişează
REFERAT DE APROBARE 2428 08/02/2024 Referat de aprobare referitor la Proiectul de Hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare pentru apărarea intereselor UAT Corbeanca. afişează
PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 12. 02..2024 14/02/2024 PROCES VERBAL ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ din data de 12 Februarie 2024 afişează

Pagini